Over Peter Pennartz

 

Peter Pennartz: geestelijk vader van Henk & Bob

Peter Pennartz is geboren. Weliswaar tientallen jaren geleden, maar hij is geboren. Op 19 juli 1956. Hij heeft aan de Universiteit van Tilburg economie gestudeerd en kan daar niets aan doen. Sinds een groot aantal jaren tekent hij de Henk Argeloos & Bob van Zwendelen cartoons voor de LWEO lesbrieven voor het VWO.

Het begon allemaal al in de periode 1979 - 1980 met het eerste figuurtje in een onafhankelijk en dus loeiend kritisch studentenblad van economiestudenten. Dat blad, dat Kappataal heette, werd verspreid op de economische faculteit in Tilburgse Universiteit onder studenten en medewerkers. Dat eerste figuurtje heette toen al Henk Argeloos en ziet er eigenlijk nog steeds zo uit als bij de start: een quasi wijsneuzerig kuifje, vaak een hoog opgetrokken rechterwenkbrauw die de lezer uitdagend aankijkt en de indruk geeft dat wat Henk Argeloos zegt, ook daadwerkelijk klopt (wat ook zo is). En natuurlijk zijn immer opgestoken vingertje om zelfs de meest stoïcijnse lezers er van te overtuigen dat Henk weliswaar argeloos de wereld van de economie (en ook nog van de gehele samenleving) beziet, maar dat hij het ook gewoon bij het rechte eind heeft (en dat ook echt geloofd). Sinds enkele tientallen jaren staan de cartoons van Henk Argeloos in de lesbrieven van de Landelijke Werkgroep Economie Onderwijs, de LWEO.  

In de loop van de jaren, eigenlijk toen in de LWEO lesbrieven aandacht werd besteed aan bedrijfseconomie, kreeg Henk er een belangrijk, betrouwbaar en oprechte adviseur bij: Bob van Zwendelen. Bob van Zwendelen is behalve Bob van Zwendelen ook nog ondernemer, belastingadviseur, boekhouder én accountant.

Henk & Bob maken eigenlijk niks mee, maar dat weten ze goed te verhullen door steeds hun mening te geven over maatschappelijke ontwikkelingen, ook en vooral in de LWEO lesbrieven over de economische leerstof voor het VWO. En op de site van de LWEO waar Henk & Bob een aantal jaren de eye-openers waren. En Peter Pennartz, tja die heeft heel wat rondgereisd over de ganse wereld, met als uitvalsbasis de metropool Tilburg, in the heart of Europe.

Ook heeft hij een tijd geleden een boek geschreven getiteld: Open Borders Behind Closed Doors - The European Union and the South, dat eigenlijk vooral gevuld is met cartoons ter ondersteuning van de tekst. Het boek is uitgegeven bij Uitgeverij Jan van Arkel/International Books.

 

Peter in een pennenstreek

Peter Pennartz heeft gewerkt bij een internationale arbeidsrechten organisatie waar hij verantwoordelijk was voor workshops en seminars in Europa, maar ook in Azië, Afrika en Latijns-Amerika op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Kort gezegd: mensen uit alle delen van de wereld bij elkaar brengen, van vakbonden, tot mensenrechtenorganisaties en zelfs uit het bedrijfsleven om te kijken hoe bedrijven als NIKE, H&M, SHELL, Adidas, HEMA en een heleboel andere multinationals opereren in met name ontwikkelingslanden. En of ze zich houden aan internationale arbeidsrechten, of ze zorgen dat een leefbaar loon wordt betaald, of de arbeidsomstandigheden veilig zijn, het milieu wordt gespaard.

Toen Peter Pennartz er achter kwam dat inmiddels de armoede uit de wereld is verdwenen, dat de arbeidsomstandigheden in de kledingindustrie en in andere sectoren zoals die van de mobiele telefoon zo sterk zijn verbeterd, dat iedereen genoeg verdient om hun kinderen met een eigen auto naar de universiteit te laten rijden, besloot hij de overstap te wagen naar een van de meest dynamische, innovatieve, autarkische, anarchistische werkterreinen van deze wereld....... het onderwijs.

En wel een International Business Management School waar iedereen Engels spreekt. Zodat je altijd een goede reden hebt om te zeggen dat je onvoldoendes niet aan jou lagen. In de tussentijd schreef hij met een aantal collega's uit het hoger onderwijs een boek getiteld: Lesgeven over duurzame ontwikkeling. Uitgegeven bij Garant Uitgevers en gedrukt op FSC-gecertificeerd papier, zodat je er ook in kunt bladeren. In het hoger onderwijs staat Peter Pennartz nu elke dag - in het Engels - iets te vertellen over macro-economie, maatschappelijk verantwoord ondernemen en bedrijfsethiek.

c

Contact

mStuur mij een e-mail op vasb@uraxraobo.ay